Om huset

Töns-August föddes i Sörgården på Öckerö i Göteborgs norra skärgård och han försörjde sig som fiskare.

Han hette August Persson och levde mellan åren 1850 - 1934. Han var son till Per Tönnesson och sonson till Töns Andersson därav namnet. 

August var den siste fiskaren som bodde i huset, därför har huset fått hans namn.
Släktträdet finns dokumenterat och finns att ta del av från 1684 fram till dags dato. Det finns många berättelser om livet i Sörgården och särskilt en under 1700-talets första hälft, då kaparkaptenen Per Jakobsson-Nordtman bodde där och blev rikskänd för sina kap, blev prisad av kungen samt begravd i Mariakyrkan på Öckerö. 

Töns-Augusts änka Lovisa bodde i huset till sin död 1942. 1943 köpte Kersti och Einar Ericson huset och sedan 1998 är Birgit och Hans Ericson ägare.


Sörgården var tillsammans med Norgården det första jordbruket med djurhållning på Öckerö. Jämte Töns-Augusts hus låg en ca 250 år gammal lada, vilken hörde till vårt hus under slutet 1600-talet och 1700-talet, eftersom Sörgården då ägdes av Per Jakobsson-Nordtman. Vid hans död 1758 fanns bara 3 barn i livet och dessa fick då dela marken. I huset finns en större sjömanskista daterad 1778 med initialerna CJ ev CT. Samma år kapades ett ryskt fartyg, då 340 man ombord omkom utanför Marstrand. Fartyget skulle bogseras av en gammal ostindiefarare till Göteborg med kanoner och allt. Några tappades på vägen så fartyget strandade utanför Öckerös kust. Vi har fått veta, att största sannolikheten är, att även vår spis och spiskåpa skall ha kommit genom detta kap. Öborna tog vara på det de kunde. Man har inte funnit något annat sätt, som förklarar vårt kulturarv, vilket borde vara intressant för forskare inom sjöfart att titta närmare på!

Finns att läsa om fartyget på   ockero.itexpress.se/viewWreck.asp?wreckld=2

                         

Fotnot
Vi vill särskilt tacka Gunnar Alexandersson samt Inger och Arne Börjesson samt deras släktforskargrupp för de fakta vi fått om vårt hus och dess historia!
 
 Släktskapet med kaparkaptenen Per Jakobsson-Nordtman enligt nedan:
 Släktskapet med Per Jacobsson-Nordtman till vårt hus i rakt nedstigande led:
Dottern Anna (1715-1770)
Dotterdotter Maret Andersdotter (1737-1810)
 
Dotterdotterdotter Sara Mårtensdotter (1780-1840).
Sara gift med Tönnes Andersson
fick sonen Per Tönnesson (1808-1863).
Per Tönnesson fick sonen August Persson och han blev kallad
TÖNN´S-AUGUST